MS Excel eksperto lygmens kursai pagal Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikavimo programą

TRUMPAS KURSO APRAŠYMAS

Kursas skirtas pažengusiems Excel vartotojams, norintiems visapusiškai išnaudoti MS Excel programos galimybes. Kursų metu susipažinsite su duomenų analize, duomenų apsauga, formulių auditu, sudėtingesnėmis funkcijomis, makrokomandų kūrimu.

REIKALAVIMAI KURSO KLAUSYTOJAMS

Mokėti dirbti MS Excel programa arba būti išklausius MS Excel specialisto lygmens kursą.

KURSO PROGRAMA

Formulių ir funkcijų taikymas:

 • Formulių auditas:
  • Audito įrankių naudojimas formulių tikrinimui;
  • Klaidingų duomenų ir formulių identifikavimas (Data Validation);
  • Formulės klaidų taisymas;
  • Peržvalgos lango naudojimas.
 • Duomenų apibendrinimo užduotys:
  • Duomenų apskaičiavimas naudojant SUMIF ir SUMIFS ir panašias funkcijas;
  • Masyvai ir jų naudojimas formulėse.
 • Funkcijų naudojimas formulėse:
  • Standartinių funkcijų (Statistical, Date and Time, Financial, Text, Database) naudojimas;
  • Funkcijų klaidų taisymas.
 • Formulių parametrų naudojimas:
  • Automatinis formulių apskaičiavimas;
  • Pasikartojančių skaičiavimų savybių nustatymas.

Darbas su duomenimis

 • Diagramų modifikavimas:
  • Tendencijos linijos įterpimas;
  • Diagramų šablono naudojimas;
  • Duomenų vizualizacija su Sparklines;
  • Diagramų su dviem ašimis kūrimas.
 • Duomenų analizė:
  • Duomenų atrinkimas naudojant sudėtingesnį filtrą;
  • „Kas būtų jei“ analizės įrankių naudojimas (Goal Seak, Data tables, Scenario manager);
  • Automatinių analizės įrankių naudojimas (Solver, Descriptive Statistics, Histograms, Rank and Percentile).
 • Sukinio (PivotTable) naudojimas:
  • Sukinio sukūrimas;
  • Darbas su duomenimis sukinyje;
  • Sukinio dalinimas su „Slicing“ įrankiu.
 • Sukinio diagramos (PivotChart) naudojimas:
  • Sukinio diagramos sukūrimas;
  • Sukinio diagramos atvaizdavimo keitimas.
 • Išorinių duomenų naudojimas:
  • Sąsajos su duomenimis kūrimas;
  • Esamų sąsajų naudojimas;
  • Išorinių nuorodų modifikavimas.

Darbas su makro komandomis ir formomis

 • Makro komandos kūrimas ir naudojimas:
  • Makro komandos įrašymas ir išsaugojimas;
  • Makro komandos modifikavimas;
  • Makro komandos paleidimas iš makro komandų dialogo lango;
  • Klavišų kombinacijos makro komandai priskyrimas;
  • Makro komandos paleidimas atidarant darbo knygą;
  • Makro komandos mygtuko įkėlimas į meniu juostą;
  • Makro komandos mygtuko įkėlimas į greitos prieigos juostą;
  • Makro komandos paleidimas grafinio objekto pagalba.
 • Formų kūrimas (Form Controls):
  • Formų įterpimas;
  • Formų savybių nustatymas;
  • ActiveX formų naudojimas.

Excel darbo knygų bendras naudojimas ir tvarkymas

 • Darbo knygos nuostatų, savybių ir duomenų parametrų nustatymai:
  • Darbo knygos, kaip šablono, išsaugojimas;
  • Darbo knygos savybių nustatymas;
  • Duomenų apsikeitimas naudojant XML.
 • Darbo knygos ir darbo lapo apsauga ir bendrinimas:
  • Darbo knygos ir darbo lapo apsaugojimas;
  • Vartotojo prieigos apribojimas;
  • Darbo knygos apsaugojimas slaptažodžiu.
 • Bendrintų darbo knygų tvarkymas:
   • Darbo knygos paruošimas bendrinimui;
   • Bendrinta darbo knyga ir taisymų žymėjimas (Tracking Changes);
   • Taisymų peržiūra;
   • Darbo knygų apjungimas.
Kursų trukmė - 15 akad. val.