Intensyvūs „Pradedančiųjų programuotojų kursai C#“

Kam skirti kursai

Programa skirta paruošti darbuotojus, gebančius programuoti C# programavimo kalba ir pritaikyti šiuos įgūdžius darbinėje veikloje. Mokymų metu susipažinsite su programavimo logika, standartiniais algoritmais, išmoksite duomenų bazių kūrimo taisykles ir sužinosite kodo kūrimo ir rašymo ypatybes. Baigę šią programą gebėsite analizuoti kodą, dirbti su duomenų baze, programuoti C# kalba. 

Kurso programa

Įvadas į programavimą
Įvadas į pagrindines programavimo sąvokas
Pagrindinės programavimo kalbos sąvokos
Programos veikimas

 • Ciklai
 • Šakojimai
 • Funkcijos

Algoritmai ir duomenų struktūros

 • Masyvai
 • Sąrašai

Klaidos ir jų derinimas

 • Klaidų “gaudymas”
 • Klaidų derinimas

Įvadas į objektinį programavimą

 • Struktūros
 • Klasės
 • Inkapsuliacija

OOP (Oject Oriented Programming)

 • Paveldėjimas
 • Polimorfizmas

I/O programavimas

 • Konsolės I/O operacijos
 • Failų I/O operacijos
 • Skaitymas ir rašymas į tekstinius failus


PROGRAMAVIMAS C#

Programos eigos valdymas

 • Asinchroninis programos valdymas
 • Multitasking
 • Programos eigos įgyvendinimas
 • Įvykių ir atsakymų įgyvendinimas
 • Išimčių apdorojimas

Tipų kūrimas ir naudojimas

 • Tipų kūrimas
 • Inkapsuliacija
 • Klasės
 • Objektų gyvavimo ciklas
 • Manipuliacijos su eilutės tipo kintamaisiais
 • Eilučių manipuliavimas naudojant StringBuilder, StringWriter

Programų derinimas ir apsaugos įgyvendinimas

 • Įvesties tikrinimas
 • Simetrinis ir asimetrinis šifravimas
 • Programos derinimas
 • Programos diagnostika

Duomenų prieiga

 • Įvesties/išvesties operacijos
 • Duomenų vartojimas
 • Duomenų ir objektų manipuliavimas naudojant LINQ
 • Duomenų saugojimas ir nuskaitymas iš duomenų kolekcijos


Kursų trukmė - 120 akad. val.
Kursų kaina 1200,00 Eur