Nesenai Excel naudotų dokumentų sąrašas atsidaro spragtelėjus komandą File->Recent. Atsivėrusiame lange, rasite du stulpelius: Recent Workbooks (neseniai naudotos Excel darbo knygos) ir Recent Places (neseniai naudoti aplankai).

11

Kiek šiame sąraše matysite failų, nustatoma meniu punkte File, komandos Options->Advanced pagalba. Atsivėrusiame lange, punkte Display šalia Show this number of Recent Documents nurodoma, kiek rodyti nesenai naudotų failų. Kaipgi padaryti, kad dokumentas nepabėgtų iš sąrašo? Spragtelkite pelyte ženkliuką 13 esantį šalia failo pavadinimo.
Ženkliukas pasikeis į 12 ir dokumentas bus sąraše iki tol, kol jūs nepadarysite atvirkštinio veiksmo.

22<- Pavyzdys dokumentų, esančių pastoviame sąraše.

Jeigu dirbate su Windows 7 operacine sistema, tai prisegimo operaciją galite atlikti ir su programomis, esančiomis startiniame meniu. Dažnai naudojama programa pastoviai rodoma startinio meniu kairiame stulpelyje. Tokia programa turi failų, su kuriais buvo nesenai dirbama, sąrašą (Recent)
Jeigu jūs ne taip dažnai naudojatės Excel, kad ji būtų patalpinta startinio meniu kairėje pusėje, tai jums reiktų susirasti Excel piktogramą startiniame meniu ir spragtelėjus pelės dešiniu mygtuku atsiradusiame kontekstiniame meniu išrinkti komandą Pin to Start Menu.

 33 4