Jei rašote tekstą Excel langelyje ir rašymo metu norite dalį teksto perkelti į kitą to langelio eilutę, nebūtina kiekvieną kartą Home kortelėje, Aligment srityje spragtelėti mygtuką Wrap text. Vietoj šios ilgos procedūros teksto rašymo metu tiesiog paspauskite vienu metu klavišus ALT ir ENTER iškart po žodžio, po kurio norite pereiti į sekančią eilutę.