Galimybė mokytis visą_gyvenimą
Informacinių technologijų kursai visiems gyvenimo atvejams.
Registruokis

MS Excel: specialisto lygmuo pagal Microsoft Office Specialist (MOS) sertifikavimo programą

| Kursų trukmė: 16 akad. val.

| Kursų kaina: 145 Eur.


Trumpas kurso aprašymas

Kursas skirtas visiems, norintiems praktinių užsiėmimų metu įgyti nuoseklių bazinių žinių dirbti su MS Excel programa. Mokymų metu susipažinsite su duomenų formatais, formulių rašymo ypatumais, funkcijomis, duomenų lentelių tvarkymo įrankiais.

Reikalavimai kurso klausytojams

Būti šiek tiek susipažinusiems su MS Excel programa.

Kurso programa

Darbas Excel aplinkoje

 • Navigacija darbo lape (Go To Special dialog box, klavišai, klavišų kombinacijos)
 • Darbo lapo ir darbo knygos spausdinimas:
  • Dalies arba visos darbo knygos spausdinimas (spausdinimo srities nustatymas).
  • Puslapio lūžių nustatymas.
  • Tinklelio, eilučių ir stulpelių antraščių spausdinimas.
  • Lapų antraščių ir poraščių įterpimas ir spausdinimas.
 • Excel aplinkos personalizavimas:
  • Programos funkcionalumo valdymas (Excel Options lango kortelės Formula ir Advanced).
  • Meniu juostų ir greitos prieigos juostos modifikavimas.
  • Darbo knygos valdymas (dokumento savybės (Properties) ir versijos).

Duomenų įvedimas

 • Duomenys langeliuose:
  • Kopijavimas (Paste special).
  • Įterpimas ir ištrynimas.
 • Automatinis užpildymas.
  • Duomenų sekos užpildymas.
  • Duomenų sekos kopijavimas.
 • Nuorodos:
  • Nuorodų kūrimas.
  • Nuorodų modifikavimas.

Darbo lapo ir langelių formatavimas

 • Langelio formatavimas:
  • Langelyje esančios informacijos formatavimas.
  • Langelio fono ir rėmelių formatavimas.
  • Eilučių aukščio ir stulpelių pločio nustatymas.
  • Duomenų formatai.
 • Langelių apjungimas ir padalinimas.
 • Lentelės antraščių spausdinimas kiekviename puslapyje.
 • Eilučių ir stulpelių paslėpimas.
 • Darbo lapo parametrų nustatymas (Page Setup Options).
 • Stilių langeliams kūrimas ir taikymas.

Darbo lapų ir knygų tvarkymas

 • Darbo lapo sukūrimas ir formatavimas.
 • Langų valdymas.
  • Freezing ir Split komandos.
  • Darbas su keliais langais.
 • Darbo knygos peržiūros valdymas.
  • Skirtingų peržiūros rėžimų pasirinkimas.
  • Programos lango modifikavimas.
  • Darbo lapo modifikavimas.
  • Mastelio keitimas.

Formulės ir funkcijos

 • Formulių rašymas.
 • Langelių adresai. Formulių kopijavimas. „3D formules“.
 • Funkcijų naudojimas (tekstinės, datos, lookup ir kt. dažniau naudojamos funkcijos).
 • Loginių funkcijų naudojimas (if, averageif, averageifs, countif, countifs, sumif, sumifs, iferror, and, or ir kt.).
 • Kelių funkcijų panaudojimas formulėje.
 • Langelių vardų naudojimas formulėse.
 • Langelių diapazonų naudojimas formulėse.

Grafinis duomenų atvaizdavimas

 • Diagramos:
  • Diagramų kūrimas.
  • Maketų ir stilių taikymas diagramoms.
  • Diagramos perkėlimas ir dydžio keitimas.
  • Diagramos duomenų keitimas.
  • Diagramos elementų modifikavimas.
 • Iliustracijos:
  • Iliustracijų įterpimas iš galerijos (ClipArt) ir jų modifikavimas.
  • Schemų (SmartArt) įterpimas ir modifikavimas.
  • Figūrų įterpimas ir modifikavimas.
  • Ekrano vaizdo kopijavimas.
 • Paveikslėlių įterpimas ir modifikavimas.
 • Miniatiūrinės diagramos (Sparklines).

Excel duomenų pateikimas kitiems vartotojams

 • Darbo lapo duomenų išsaugojimas įvairiais formatais.
 • Komentarų įterpimas ir valdymas.

Duomenų analizė ir tvarkymas

 • Duomenų tikrinimas (Data Validation).
 • Sąlyginis formatavimas (naudojant taisykles, piktogramas, if funkciją).
 • Duomenų rikiavimas (pagal reikšmę, šrifto spalvą, langelio spalvą).
 • Duomenų filtravimas (AutoFilter).
 • Tarpinių sumų įterpimas.
 • Sukinys (PivotTable).
Artimiausia mokymų data ir registracija ➝