Galimybė mokytis visą_gyvenimą
Informacinių technologijų kursai visiems gyvenimo atvejams.
Registruokis

MS PowerPoint: profesionalios prezentacijos kūrimas

| Kursų trukmė: 10 akad. val.

| Kursų kaina: 130 Eur.


Trumpas kurso aprašymas

Kursas skirtas visiems, kuriems tenka ruošti pristatymus įvairiausioms auditorijoms ir įvairiausiose situacijose, ir norintiems išmokti sukurti interaktyvias, profesionalias bei patrauklias MS PowerPoint pateiktis. Šių mokymų metu sužinosite dar daugiau MS PowerPoint programos funkcijų, skirtų sukurti originalią ir dėmesį prikaustančią pateiktį. Išmoksite formatuoti skaidrės turinį, susipažinsite su naudingomis pateikties komentavimo galimybėmis, skirtingų pateikčių palyginimu ir suliejimu, perprasite įvairias pateikties demonstravimo gudrybes.

Reikalavimai kurso klausytojams

Būti susipažinusiam su MS PowerPoint aplinka, žinoti elementarias pateikties rengimo priemones ir galimybes.

Kurso programa

Pagrindiniai reikalavimai informacijai skaidrėse:

 • Teksto kiekis skaidrėje
 • Teksto šriftas, dydis, spalva
 • Šablono/pateikties spalvos ir grafika
 • Reikalavimai iliustracijoms

Skaidrės turinio kūrimas ir formatavimas

 • Sakidrių šablono individualizavimas
 • Skaidrių grafikos tvarkymas
 • Nuotraukos
 • Screenshots
 • Figūros
 • Piktogramos (Icons)
 • SmartArt figūros

Garso ir video turinio naudojimas skaidrėse

Mygtukų ir nuorodų įterpimas į skaidres

Diagramos ir lentelės

 • Diagramų sukūrimas ir modifikavimas
 • Excel diagramų įkėlimas
 • Lentelių sukūrimas ir modifikavimas

Skaidrių perėjimai ir animacija

 • Skaidrių perėjimo efektai
 • Standartinės animacijos naudojimas
 • Individualizuotos animacijos sukūrimas

Pateikties valdymas ir demonstravimas

 • Skaidrių rodymo paruošimas pateikties pristatymui
 • Skaidrių rodymo trukmės nustatymas eksperimentiniu būdu
 • Pateikties demonstravimas

Skaidrių, teksto, dalinamosios medžiagos ir pranešėjo pastabų spausdinimas

Artimiausia mokymų data ir registracija ➝